Privacy beleid Tegelhandel Numansdorp B.V.

Tegelhandel Numansdorp B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het aanpassen en verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf de ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden nl. dd. 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid geeft weer welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u toch nog vragen heeft over ons privacy beleid – gelieve met ons contact op te nemen,

U vind onderstaand onze contactgegevens

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, gebruiken – en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Tegelhandel Numansdorp B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Tegelhandel Numansdorp verwerkt de volgende gegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer en Email –gegevens.

BEWAARTERMIJNEN

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (mede door onze overheid) dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Tegelhandel Numansdorp B.V. verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinde maar verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht(bezorging van) , maken wij afspraken om te zorgen voor vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tegelhandel Numansdorp B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Tegelhandel Numansdorp B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tegelhandel Numansdorp B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor de volgende doeleinden worden door Tegelhandel Numansdorp B.V. cookies gebruikt:

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website(s) van Tegelhandel Numansdorp B.V. te vergemakkelijken.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website van Tegelhandel Numansdorp B.V. te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Tegelhandel Numansdorp B.V. weet welke (onderdelen) van haar website(s) populair zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tegelhandel Numansdorp B.V. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@tegelhandelnumansdorp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Tegelhandel Numansdorp B.V.
Chr. Huygensstraat 1 – 3
3281 ND Numansdorp
Tel ; 0186-655999